Help: Probem z modelem w Django (powiązane artykuły)

Męczę się już trochę z tym problemem, a być może ktoś będzie znał rozwiązanie. Mam model: class Article(models.Model): title = models.CharField(max_length = 120, verbose_name = u’Tytuł’) long_content = models.TextField(verbose_name = u’Treść’) short_content = models.TextField(verbose_name = u’Krótka treść’) category = models.ForeignKey(ArticleCategory, verbose_name = u’Kategoria’) slug = models.SlugField(max_length = 120, unique=True, verbose_name = u’Odnośnik’) related_articles = models.ManyToManyField(„Article”, […]