Help: Django potwierdzenie maila w formularzach

Borykam się z pewnym problemem i nie wiem jak go rozwiązać :-/ Mam model i formularz w Django: from django import forms from django.forms import ModelForm from django.db import models class Appointment(models.Model): first_name = models.CharField(max_length = 30, verbose_name = u’Imię’) last_name = models.CharField(max_length = 60, verbose_name = u’Nazwisko’) phone = models.CharField(max_length = 11, verbose_name = […]