Konferencja – „Metody, narzędzia i technologie informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy”

Katedra Informatyki przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Metody, narzędzia i technologie informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy„, która odbędzie się 26 września 2007

Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowo-badawczych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Organizatorzy mają nadzieję na stworzenie forum dyskusji dla środowiska naukowego i praktyki gospodarczej oraz propagowanie idei współpracy naukowo-badawczej.

Wiodąca problematyka konferencji dotyczy strategii, budowy, wdrażania i zastosowania rozwiązań informatycznych w gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności będzie obejmowała następującą tematykę:

• Społeczeństwo informacyjne
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Gospodarka elektroniczna
• Systemy gospodarki elektronicznej
• Technologie informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy
• Systemy informatyczne zarządzania wiedzą
• Aplikacje i narzędzia internetowe

Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem rejestracji do dnia 31.08.2007. W przypadku rejestracji po tej dacie koszt uczestnictwa wynosi 200 zł.

Zgłoszonym uczestnikom organizator zapewni:

• udział w obradach konferencji,
• egzemplarz publikacji pokonferencyjnej,
• obiad,
• przekąski i napoje w trakcie obrad.

Obrady Konferencji będą miały miejsce w jednym z budynków Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu położonym w Chorzowie przy ul. Sportowej 29 .

Więcej informacji na stronie konferencji: www.itwgow.chorzow.wsb.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *