ENUM w Ruby on Rails

A to ci heca! ActiveRecord w Ruby On Rails nie wspiera typu ENUM dla kolumn!

Does ActiveRecord support ENUM column types?
No, not currently.

Jeśli korzystamy z baz danych MySQL to sobie jeszcze jakoś poradzimy, ale co do innych DB niestety będzie trzeba poczekać :-/. W Postgresie(podczas tworzenia tabeli) możemy zamiast ENUM użyć np. CHECK

4 thoughts on “ENUM w Ruby on Rails

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *